شنبه ۲۵ دی ۰۰

آرشیو آذر ماه 1397

اشتراک مطالب

عقد نکاح چیست

۲۶۲ بازديد

یکی از مهمترین عقود در روابط میان افراد ، عقد ازدواجی است که میان زن و مرد بسته می شود و آنها را به زوجیت یکدیگر در می آورد که به لحاظ حقوقی به آن عقد نکاح گفته می شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، عقد نکاح را می توان به دو نوع نکاح دائم و نکاح موقت یا صیغه تقسیم بندی کرد . به دلیل اهمیتی که این عقد ازدواج در روابط میان افراد ایفا می نماید ، قانونگذار هم احکامی را در خصوص صحت عقد نکاح و همچنین موانع نکاح پیش بینی نموده است که بایستی به آن توجه شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه عقد نکاح چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/267/عقد-نکاح-چیست.html

 

 

سند رسمی چیست

۲۷۵ بازديد

یکی از انواع اسناد ، سند رسمی می باشد که در مقابل سند عادی است . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است . بر اساس این تعریف از سند رسمی ، ارکان سند رسمی شامل : 1- دخالت مامور رسمی ، 2- صلاحیت مامور رسمی 3- رعیات مقررات قانونی است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سند رسمی چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/263/سند-رسمی-چیست.html

 

 

سند و انواع آن

۲۷۷ بازديد

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، سند می باشد . سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، انواع سند تقسیم می شوند به اسناد عادی و اسناد رسمی که هر یک با دیگری تفاوت هایی دارند . به عنوان مثال ، سند رسمی توان اثباتی بالاتری نسبت به سند عادی دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سند چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/264/سند-و-انواع-آن.html

 

 

شرایط دعوای اعتراض ثالث چیست

۲۶۹ بازديد
یکی از روش های فوق العاده شکایت از احکام دادگاهها ، اعتراض شخص ثالث است . اعتراض شخص ثالث به دو نوع اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم می شود . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، آراء قابل اعتراض ثالث ، هرگونه رأی صادره از دادگاه ها هستند . یعنی انواع قرارها و انواع احکام قابل اعتراض ثالث هستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دعوای اعتراض ثالث بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
 
 
 

مبلغ دیه پلک چقدر است

۲۶۷ بازديد

دیه از بین بردن پلک در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، در ماده 590 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر کسی هر چهار پلک هر دو چشم فردی را از بین ببرد ، باید دیه کامل بپردازد . دیه پلک طبق نرخ دیه سال 97 ، 231 میلیون تومان خواهد بود . علاوه بر این دیه از بین بردن پلک بالا یک ششم دیه کامل و دیه از بین بردن پلک پایین یک چهارم دیه کامل است . نرخ دیه پلک ، مانند سایر مقادیر دیه از قواعد شرعی گرفته شده است. برای مطالعه بیشتر درباره نرخ دیه پلک روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/265/دیه-از-بین-بردن-پلک.html

 

 

دیه از بین رفتن حس بویایی

۲۵۹ بازديد

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، از دست دادن حس بویایی که یکی از حواس پنجگانه ماست ، در قانون دارای دیه است . دیه از دست دادن حس بویایی در ماده 693 به این ترتیب مقرر شده است که اگر بویایی کامل از بین برود ، دیه کامل خواهد داشت اما اگر بخشی از حس بویایی از بین برود ، دیه بر اساس ارش تعیین می شود . اگر دیه بویایی مربوط به یکی از دو بینی باشد ، دیه آن نصف دیه کامل خواهد بود . علاوه بر این دیه از بین رفتن حس بویایی با قطع بینی ، به طور جداگانه حساب می شود یعنی دیه از بین رفتن حس بویایی جدا و دیه قطع بینی جدا حساب می شود . برای مطالعه بیشتر درباره دیه بویایی روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/262/دیه-از-دست-دادن-حس-بویایی.html

 

 

دیه استخوان ترقوه

۲۷۲ بازديد

به نقل از سایت مشاره کیفری دینا ، دیه استخوان ترقوه در مواد 655 تا  657 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این قانون دیه از بین بردن استخوان ترقوه در صورتی که هر دو استخوان باشد ، کامل و اگر یکی از آنها باشد نصف خواهد بود . دیه شکستن استخوان ترقوه نیز از چهار در صد دیه کامل تا نصف آن متغیر است . هم چنین دیه ترک خوردن استخوان ترقوره و دررفتگی آن نیز در قانون مشخص شده است که از سی هزارم دیه کامل تا بیست هزارم دیه کانل متغیر است . برای مطالعه بیشتر درباره نرخ دیه استخوان ترقوه ، روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/260/دیه-شکستگی-،-ترک-خوردن-و-در-رفتگی-استخوان-ترقوه-.html

 

 

دعوای اعتراض ثالث طاری

۲۴۱ بازديد

یکی از انواع دعاوی اعتراض شخص ثالث ، اعتراض شخص ثالث طاری است . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اعتراض ثالث طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای رسیدگی آن رای را به عنوان دلیل ابراز کرده است . مهلت اعتراض ثالث طاری بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده است ؛ چرا که شخص ثالث در دعوایی که در آن حکم صادر شده است حضور نداشته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض ثالث طاری و مهلت آن بر روی لینک زری کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/259/اعتراض-شخص-ثالث-طاری.html

 

 

دعوای اعتراض ثالث اصلی چیست

۲۵۶ بازديد

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، یکی از انواع دعاوی اعتراض شخص ثالث ، دعوای اعتراض ثالث اصلی است . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، این دعوا به موجب دادخواست اعتراض ثالث اصلی امکانپذیر است . همچنین ، به دلیل اینکه شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا حضور ندارد و حکمی علیه وی صادر شده است ، ممکن است حتی تا زمان اجرای حکم از آن حکم مطلع نشده باشد ، بنابراین در قانون مهلت اعتراض ثالث اصلی در قانون پیش بینی نشده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض ثالث اصلی بر روی لینک زیر کلیک کنید . 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/257/دعوای-اعتراض-ثالث-اصلی.html

 

 

میزان دیه چشم چقدر است

۲۶۲ بازديد

دیه از بین بردن چشم در قانون مجازات اسلامی به این ترتیب مقرر شده است که دیه از بین بردن هر دو چشم بینا دیه کامل است و دیه درآوردن یک چشم نصف دیه کامل است . بنابراین دیه درآوردن چشم با توجه به نرخ دیه سال 97 ، در حالت 213 میلیون و در حالت دوم 115 میلیون و 500 هزار تومان است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا، اگر تنها یکی از چشم ها بینا باشد ، با توجه به اینکه چشم دیگر به طور مادرزادی کور بوده یا بر اثر قصاص یا جنایت کور شده است ، تعیین می شود . دیه چشم نابینا نیز یک ششم دیه کامل است . برای مطالعه بیشتر درباره نرخ دیه چشم روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/258/دیه-در-آوردن-چشم-و-از-بین-بردن-آن.html