پنجشنبه ۳۰ دی ۰۰

سهم الارث جنین

۲۷۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، وضعیت سهم الارث جنین در ماده 957 قانون مدنی مشخص شده است . بر اساس این ماده ، " حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد ؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود " . همانطور که از این ماده مشخص است ، حمل یا جنین هم می تواند از ارث برخوردار باشد ؛ البته به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید . بنابراین ، علی رغم تصوری که سهم الارث را تنها متعلق به اشخاصی زنده می داند ، جنین نیز در صورتی که جزء ورثه باشد ، قابلیت ارث بردن را خواهد داشت که در این حالت ، تا زمان به دنیا آمدن جنین باید برای تقسیم ارث صبر کرد .  برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث جنین یا ارث حمل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/531/سهم-الارث-جنین.html

 

 

قرار موقوفی تعقیب چیست ؟

۲۷۰ بازديد

به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی کیفری دینا ، زمانی که در دادسرا شکایتی مطرح می گردد ، دادسرا موظف به رسیدگی به پرونده و تحقیقات مقدماتی درباره آن است تا تصمیم مقتضی را صادر نماید به تصمیمات اتخاذی دادسرا قرار می گویند یکی از قرارهای صادره از دادسرا قرار موقوفی تعقیب است . از جمله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب فوت یا گذشت شاکی خصوصی می باشد . در واقع به دلایلی که در جریان رسیدگی پرونده حادث می شود ، تعقیب کیفری متوقف می گردد و در هر مرحله از مراحل دادرسی رسیدگی می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد . برای مطالعه بیشتر درباره اینکه قرار موقوفی تعقیب چیست روی لینک زیر کلیک کنید : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/573/قرار-موقوفی-تعقیب-و-موارد-صدور-آن-.html

 

 

ارث غایب مفقودالاثر

۲۸۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، ممکن است که در بین ورثه شخص فوت شده ، یک غایب مفقود الاثر هم وجود داشته باشد . در این صورت غیبت او نه مانع از تقسیم ارث می شود و نه موجب محروم شدن او ارث خواهد شد . چرا که این وضعیت یعنی عدم تقسیم ارث به زیان سایر وراث است . تعیین سهم غایب هم برای او ضرری در پی نخواهد داشت . به همین دلیل در ماده 879 قانون مدنی در خصوص سهم الارث غایب مفقود الاثر چنین مقرر داشته است : " اگر بین وراث غایب مفقود الاثری وجود داشته باشد ، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود . در صورتی که متحقق گردد قبل از مورث مرده است ، حصه او به سیر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث غایب مفقودالاثر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/535/ارث-غایب-مفقودالاثر.html

 

 

کدام مرجع به کلاهبرداری رایانه ای رسیدگی می کند

۲۶۰ بازديد

به نقل از آیین دادرسی دینا ، جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از جرائم اینترنتی است که بزه دیده می تواند در دادگاه و دادسرای صالح از آن شکایت کند . دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای ، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای است که تحقیقات مقدماتی را درباره وقوع جرم بررسی می کند و در صورت ثبوت با صدور قرار جلب دادرس پرونده را به دادگاه می فرستد .  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای ، دادگاهی است که بانک افتتاح کننده ی حساب کسی است که از کلاهبرداری رایانه ای دچار ضرر شده است ، در آن حوزه قرار دارد  . برای مطالعه بیشتر درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/532/دادسرا-و-دادگاه-صالح-برای-رسیدگی-به-جرم-کلاهبرداری-رایانه-ای.html

 

 

مفهوم رد مال و رد مثلی و قیمی مال

۳۴۱ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ،  وقتی مالی که در مالکیت دیگری است به طریق غیر قانونی به تصرف دیگری درآید می توان از متصرف غیر قانونی شکایت کرد . در این موارد وقتی موضوع در دادگاه بررسی می شود دادگاه در حکم خود متصرف غیر قانونی را محکوم به رد مال می کند در مواردی که رد مال ممکن نیست و مال از بین رفته است دادگاه حکم به رد مثل مال می کند .  علاوه بر این در صورت اثبات اینکه امکان فراهم کردن مثل مال وجود ندارد ، محکوم باید قیمت مال را به صاحب مال بپردازد . به حالت رد قیمی مال یا رد قیمت مال می گویند . برای مطالعه بیشتر درباره رد مال و مفهوم رد مثلی و قیمی روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/528/رد-مال-و-رد-مثل-مال-یعنی-چه.html

 

 

جبران خسارت در تدلیس

۲۷۸ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، هرگاه عقد ازدواج ناشی از تدلیس در نکاح باشد ، فریب خورده علاوه بر اینکه حق فسخ نکاح را خواهد داشت ، می تواند از شخص تدلیس کننده نیز خسارت تدلیس را مطالبه نماید نماید . بنابراین ، هرگاه مردی در اثر تدلیس با زنی غیر باکره به جای دختری باکره ازدواج کرده باشد ، می تواند تفاوت مهریه بین دختر باکره و  زن غیر باکره را به عنوان خسارت از وی مطالبه نماید و اگر مهر را نداده است و تدلیس کننده خود زن است ، می تواند ما به التفاوت را از مهریه کم کند و بقیه را به زن بپردازد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جبران خسارت در تدلیس بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/523/جبران-خسارت-در-تدلیس.htm

 

 

نحوه تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

۲۷۷ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، اولین نکته کلی مهم درباره امکان یا نحوه تغییر نام خانوادگی این است که اصل بر ثابت بودن نام خانوادگی اشخاص در شناسنامه است . افرادی که قصد تغییر نام خانوادگی خود را دارند باید دارای شرایطی باشند از جمله اشخاص داوطلب باید 18 سال به بالا باشند و غیره و علاوه بر اینکه فرد باید دارای شرایط تغییر نام خانوادگی از لحاظ سن قانونی و غیره باشد ، نام خانوادگی افراد متقاضی نیز باید دارای شرایطی باشد که در آیین نامه اجرایی ماده 40 قانون ثبت احوال بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراحل قانونی تغییر نام خانوادگی شناسنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/565/شرایط-تغییر-نام-خانوادگی-در-شناسنامه-.html

 

 

دعاوی خانوادگی و انواع آن

۲۷۷ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، منظور از دعاوی خانوادگی به طور کلی آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود . بر این اساس ، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود که مربوط به افراد ، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی می شود را می توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد . در ماده 4 قانون حمایت خانواده ، انواع دعاوی خانواده شناسایی شده است که برخی از آنها عبارتند از ازدواج ، طلاق ، نفقه ، مهریه ، حضانت ، ملاقات با طفل و غیره . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه دعاوی خانوادگی و انواع آن کدامند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/509/دعاوی-خانوادگی-و-انواع-آن.html

 

 

نرخ سفته 98

۲۵۲ بازديد

به نقل از سایت قوانین چک و سفته دینا ، قیمت سفته در سال 98 تغییر نکرده است و همان مقداری است که در سال های قبل بوده است . قیمت سفته 98 به ازای هر یک میلیون تومان پانصد تومان است که می توان آن را از بانک ها و سایر مراکز فروش تهیه کرد اما مطمئن ترین آنها بانک است . قیمت سفته 98 مانند سال های قبل توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شده است . برای مطالعه بیشتر درباره سفته سال 98 روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1103/قیمت-سفته-در-سال-98.html

 

 

قرار کارشناسی دادگاه

۲۵۴ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند ، بنابراین خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند .  لذا در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد . در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی ، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد . برای دریافت اطلاعات کامل در مورد اینکه قرار کارشناسی دادگاه چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/513/قرار-کارشناسی-چیست.html