پنجشنبه ۲۳ دی ۰۰

آرشیو دی ماه 1397

اشتراک مطالب

قیم و شرایط آن

۲۷۵ بازديد

مطابق قانون مدنی کسانی که به اصطلاح محجور هستند یعنی توانایی تصرف در امور مالی یا انجام امور غیر مالی خود را ندارند ، باید کسی را داشته باشند تا در انجام این امور به آنها کمک کند . به استناد سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ،  این شخص در درجه اول پدر آنهاست که ولی آنها محسوب می شود . بعد از آن به عهده وصی منصوب از جانب آنهاست . اما اگر وصی هم تعیین نشده باشد ، وظیفه به عهده قیم قرار می گیرد . البته قیم باید شرایطی هم داشته باشد که در قانون مدنی به شرایط قیم نیز اشاره شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیم و شرایط او بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/379/قیم-کیست-و-شرایط-آن.html

 

 

رجوع از هبه به چه صورت است

۲۷۳ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ،  واهب یا هبه کننده هر زمان که بخواهد می تواند عقد هبه را به هم بزند و مالش را پس بگیرد . در اصطلاح حقوقی ، به این عمل ، رجوع از هبه گفته می شود .  البته رجوع کردن از هبه همیشه ممکن نیست و مواردی وجود داره که نمیشود از هبه رجوع کرد مثل وقتی که مال هبه شده از بین رفته باشه یا عقد هبه معوض بوده یا اینکه کسی که مال به اونها هبه شده ، پدر و مادر واهب باشن . برای رجوع کردن از هبه ، واهب باید در دادگاه دعوی رجوع ار هبه اقامه کند تا در نوبت رسیدگی به آن پرداخته و حکم مقتضی صادر شود . برای مطالعه بیشتر درباره رجوع از هبه روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/384/رجوع-از-هبه-.html

 

عقد هبه چیست

۲۷۸ بازديد

به نقل از مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، در ماده  795 قانون مدنی تعریف عقد هبه آمده است . بر اساس این ماده عقد هبه عقدی است که به موجب آن ، یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند . در واقع عقد هبه عبارت است از اینکه یک نفربه طور مجانی و رایگان مالی را به کسی می بخشد و در عوض چیزی دریافت نمی کند .بر اساس مقررات قانونی عقد هبه در صورتی به طور صحیح واقع می شود که متهب یا کسی که مال به او منتقل شده است ، عین موهوبه را قبض کند . قبض کردن یعنی اینکه مال را دریافت کند و به تصرف خودش درآورد . بر همین اساس ، عقد هبه در صورتی صحیح واقع شده است که مال به دست گیرنده برسد ؛ارکان عقد هبه عبارت است از واهب ، متهب و عین موهوبه ؛ برای مطالعه بیشتر درباره عقد هبه روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/383/عقد-هبه-چیست.html

 

 

حضانت دختر بعد از نه سالگی

۲۷۳ بازديد
در قانون مدنی ، حضانت فرزندان بر اساس سن آنها تعیین می شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن به بعد ، تا رسیدن به سن بلوغ یعنی نه سال با پدر خواهد بود . اما بعد از نه سالگی از حضانت والدین خود خارج می شود و می تواند خودش انتخاب کند که با کدامیک از والدینش زندگی کند .بنابراین ، حضانت دختر بعد از نه سالگی با کسی خواهد بود که او انتخاب کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه حضانت فرزند دختر پس از 9 سالگی بر روی لینک زیر کلیک کنید .
 
 
 
 

اقرار در امور کیفری

۲۸۱ بازديد

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، اقرار یکی از ادله اثبا دعوی در امور کیفری است . درباره اعتبار اقرار در امور کیفری در قانون مجازات اسلامی آمده است که  : " اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود " . برای اینکه اقرار در یک دعوی کیفری پذیرفته شود باید شرایط به خصوصی را داشته باشد . از جمله شرایط اقرار در دعاوی کیفری این است که به وضوح و  با اراده آزاد  از طرف خود مرتکب در دادگاه و نزد قاضی بیان شود . وقتی متهم اقرار می کند دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست . برای مطالعه بیشتر درباره اقرار در امور کیفری روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/380/اعتبار-اقرار-در-امور-کیفری-و-شرایط-آن-.html

 

 

مجازات عدم تمکین زن چیست

۲۸۷ بازديد

یکی از وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد ، تمکین می باشد که در مقابل ، به وی حق نفقه تعلق می گیرد . اما سوالی که مطرح می شود آن است که آیا عدم تمکین زن مجازات دارد ؟ به عبارت دیگر ، مجازات عدم تمکین زن چیست ؟ به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مجازات عدم تمکین زن تعیین نشده است ؛ چرا که عدم تمکین جرم محسوب نمی شود . البته ، عدم تمکین آثاری به بار می آورد ؛ مانند اینکه مرد می تواند اجازهازدواج مجدد از دادگاه گرفته و نفقه ای هم به زن تعلق نمی گیرد . برای مشاهده مجازات عدم تمکین زن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/372/مجازات-عدم-تمکین-زن.html

 

 

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست

۲۷۵ بازديد

یکی از مهمترین موضوعاتی که به هنگام طلاق والدین مطرح می شود ، حضانت فرزند مشترک می باشد . اما قبل از آن نیز ، مثلا به هنگام اختلاف زوجین ممکن است این موضوع مطرح شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، حضانت فرزندان قبل از طلاق به طور کلی در قانون تعیین شده است که بر اساس آن ، تا سن هفت سالگی حضانت به عهده مادر است و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ ، با پدر خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/376/حضانت-فرزند-قبل-از-طلاق.html

 

 

ابلاغیه شورای حل اختلاف

۲۶۳ بازديد

شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی است که برای رسیدگی یه دعاوی با سقف مشخص ایجاد شده است . به نقل از سایت آشنایی با مراجع دادگستری دینا ، افرادی که در این سامانه اقدام به اقامه دعوی می کنند ، از طریق ابلاغیه های شورای حل اختلاف از جریان رسیدگی مطلع خواهند شد . برای مثال ارسال اولین ابلاغیه در شورا و دادگاه ها مربوط به ابلاغیه ای است که برای خوانده صادر می شود و به او اطلاع داده می شود که از او شکایتی ثبت شده است .امروزه این ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرند . ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف در سامانه ثتا قرار دارند . برای مطالعه بیشتر درباره ابلاغیه شورا روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/375/ابلاغیه-الکترونیکی-شورای-حل-اختلاف.html

 

 

نفقه فرزند دختر در سال 97

۲۷۷ بازديد

بر اساس قانون مدنی ، نفقه فرزند شامل مواردی مانند مسکن ، البسه ، غذا و اثاثیه به قدر برطرف کردن نیاز می باشد . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا تعیین میزان نفقه فرزند دختر توسط کارشناس نفقه دادگاه انجام می شود و مبلغ ثابت و شخصی ندارد . همچنین ، عدم پرداخت نفقه فرزند ضمانت اجرا هم دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان نفقه فرزند دختر در سال 97 بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/510/میزان-نفقه-فرزند-دختر-در-سال-97.html

 

 

 

جرم حمل مواد مخدر و مجازات آن

۲۹۶ بازديد

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال های اخیر رواج زیادی یافته است . قانون برای افرادی که مواد مخدر از قبیل بنگ ،  چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و تفاله تریاک را صادر ، وارد ، ارسال یا حمل کند ، بر اساس وزن آن مجازات تعیین کرده است . مجازات حمل مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس مقدار حجم مواد مخدر مشخص شده است . برای مثال برای جرم حمل مواد مخدر به میزان  یک تا پنجاه گرم ، مجازات تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق در نظر گرفت شده است . برای مطالعه بیشتر درباره مجازات حمل کردن مواد مخدر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/344/مجازات-حمل-مواد-مخدر.html