شنبه ۲۵ دی ۰۰

آرشیو مهر ماه 1398

اشتراک مطالب

حق حبس زن در ازدواج دوم

۱۹۴ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در قانون مدنی برای استفاده زوجه از حق حبس شرایطی پیش بینی شده است که عبارتند از اینکه مهریه زن حال باشد و همچنین اینکه زن قبلا از شوهر خود تمکین نکرده باشد . لذا ازدواج دوم زن تاثیری در استفاده زوجه از حق حبس نخواهد داشت و زن پس از ازدواج دوم نیز با رعایت شرایط قانونی یعنی حال بودن مهریه و عدم وقوع رابطه زناشویی می تواند از حق حبس خود استفاده کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حق حبس زن در ازدواج دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1669/حق-حبس-زن-در-ازدواج-دوم.html

 

تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

۱۷۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا به محض اینکه زن و مردی با هم ازدواج کردند و صیغه عقد نکاح خوانده شد ، زن استحقاق دریافت مهریه را پیدا می کند و پرداخت مهریه زن بر ذمه یا عهده مرد قرار می گیرد و هیچ امری نمی تواند به مالکیت زن بر مهریه خللی وارد کند ؛ حتی عدم تمکین از سوی زن . به عبارت دیگر ، زمانی که زنی از شوهر خود تمکین نکند ، باز هم مرد مکلف به پرداخت مهریه زن خواهد بود و به لحاظ قانونی عدم تمکین از سوی زن ، مجوزی بابت عدم پرداخت مهریه به زن نیست . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین از شوهر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1670/تعلق-مه

 

مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی

۱۷۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در قانون مدنی سابق مهلتی ذکر شده بود که طرح دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی صرفا در آن مهلت زمانی امکان پذیر بود که پس از گذشت مهلت زمانی مذکور دیگر اقامه دعوا برای مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی امکان پذیر نبود . بر اساس این ماده " مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود " . با این حال با توجه به اینکه در فقه اسلامی مرور زمان شناخته نشده بود ، ماده 1039 قانون مدنی در اصلاحات قانونگذار حذف گردیده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مهلت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1666/مرور-زمان-دعاوی-ناشی-از-به-هم-خوردن-نامزدی.html

 

انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح

۱۷۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، هر یک از زن و شوهر ضمن عقد نکاح می توانند شروطی را با توافق با یکدیگر ضمن عقد نکاح و در عقدنامه خود درج کنند تا به آن متعهد شوند . البته شروط صحیح ضمن عقد نکاح باید نگارش شوند و در صورتی که شروط مذکور باطل یا مبطل عقد باشند ، نمی توان به آنها بهایی داد . شروط صحیح ضمن نکاح طبق ماده 234 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع و اقسام شرط های درست ازدواج بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1668/انواع-شروط-صحیح-ضمن-عقد-نکاح.html

 

انواع نمایندگی حقوقی در قانون

۱۷۴ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند . در قانون انواع نمایندگی حقوقی به سه قسم است که عبارتند از : نمایندگی به معنای اخص ( ولایت ) و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی در دعاوی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمایندگی حقوقی در قانون بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1620/نمایندگی-حقوقی-و-انواع-آن.html

 

شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح

۱۶۹ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ممکن است که زن و مرد ضمن عقد نکاح اقدام به نگارش شروطی نمایند که این شروط بنا به دلایل حقوقی و قانونی باطل باشند که آگاهی از شروط باطل ضمن عقد نکاح برای همه افرادی که قصد درج شرط ضمن عقد ازدواج را دارند امری ضروری است . علاوه بر این برخی شروط مبطل ازدواج هستند ؛ یعنی علاوه بر اینکه شرط باطل است ، عقد نکاح را نیز باطل می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرط مبطل ازدواج بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1667/شروط-باطل-و-مبطل-ضمن-عقد-نکاح.html

 

 

دعوای الزام به تمکین شوهر

۱۷۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، واژه تمکین و دعوای الزام به تمکین غالبا در مورد خانم ها به کار می رود ؛ با این حال در صورتی که شوهر نسبت به همسر خود سوء معاشرت و سوء رفتار داشته باشد نیز زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و علیه او دعاوی ای همچون دعوای مطالبه نفقه اقامه کند . در عین حال ، امکان استناد به عسر و حرج برای تقاضای طلاق نیز امکان پذیر خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای الزام به تمکین شوهر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1663/دعوای-الزام-به-تمکین-شوهر.html

 

 

نفقه معوقه چیست

۱۷۸ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا گاهی شخص پرداخت کننده نفقه از پرداخت آن خودداری نموده است و این در حالی است که پرداخت نفقه به لحاظ قانونی به عهده وی بوده است . در این صورت می توان عبارتی تحت عنوان نفقه معوقه را برای نفقه پرداخت نشده به کار برد که به معنای نفقه پرداخت نشده ای است که در ایام گذشته به شخص تعلق می گرفته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نفقه معوقه زن و فرزند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1664/نفقه-معوقه-چیست.html

 

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه

۱۷۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است . لذا در حالت کلی مرد موظف است هزینه های زندگی مشترک یا نفقه زوجه را در عقد دائم بپردازد . لذا در صورتی که مرد از پرداختن نفقه به زن در صورت تمکین وی خودداری نماید ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه اقدامات لازم برای مطالبه نفقه را انجام بدهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص درخواست نفقه زن از مرد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1665/نمونه-دادخواست-مطالبه-نفقه-از-طرف-زوجه.html

 

 

اوصاف حق شفعه

۱۷۳ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، زمانی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک هستند یکی از شرکا سهم خود را با عقد بیع بفروشد به شخص ثالث شریک دیگر حقی پیدا می کند به اسم حق شفعه می تواند برود سراغ خریدار پول ( ثمن ) را بدهد ، زمین را ازش می گیرند . برای تحقق حق شفعه شرایط و اوصاف حق شفعه باید وجود داشته باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حق تقدم شریک در مال بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1609/حق-شفعه-و-اوصاف-آن.html