شنبه ۲۵ دی ۰۰

آرشیو مرداد ماه 1398

اشتراک مطالب

درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه

۱۸۵ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتیان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده باشد ، دادگاه می تواند به او مهلت دهد . در این صورت ، وی در مهلتی که دادگاه تعیین می کند باید انتخاب کند که آیا می خواهد ادای سوگند نموده و یا اینکه قصد رد سوگند به طرف مقابل را دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1554/درخواست-مهلت-برای-ادای-سوگند-در-دادگاه.html

 

بازیابی رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا

۱۸۷ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ابلاغ اوراق قضایی از طرف دادگاه ها و مشاهده و دریافت ابلاغیه های قضایی صرفا از طریق سامانه ثنا انجام می شود که به منظور استفاده از این سایت ، فرد باید در آن ثبت نام کرده و با گرفتن رمز شخصی ورود به سامانه ، ابلاغیه ها را مشاهده کند ؛ اما گاه ی رمز عبور فراموش یا مفقود می شود که در این صورت بازیابی رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا ضروری است . به این منظور در سامانه ثنا قسمتی تحت عنوان بازیابی رمز عبور وجود دارد که از طریق آن می توان رمز ورود به سامانه ثنا را بازیابی نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دریافت مجدد رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1559/بازیابی-رمز-عبور-سامانه-ابلاغ-الکترونیکی-ثنا.html

 

توقیف دادخواست

۱۸۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که توقیف دادخواست چیست باید گفت که زمانی که شرایط نگارش دادخواست به صورتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است رعایت و انجام نشود ممکن است منجر به توقیف دادخواست شود که موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون بیان شده و طرفین ملزم به رعایت آن موارد هستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار توقیف دادخواست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1548/توقیف-دادخواست-و-موارد-آن.html

 

اجرای حکم قصاص نفس

۱۹۵ بازديد

به استناد سایت مشاوره کیفری دینا ، برای اجرای حکم قصاص نفس بر اساس ماده 438 قانون مجازات اسلامی باید موارد و شرایطی رعایت شود . قانونگذار نحوه اجرا و شرایط قصاص نفس را در این قانون بیان کرده است به دلیل آن که برقراری عدالت و نظم در جامعه و دیگر اینکه حیات و زندگی هر فرد بسیار با ارزش است و هر کس که موجب سلب حیات دیگری شود مستوجب قصاص نفس یا اعدام است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد اجرای حکم قصاص بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1373/اجرای-قصاص-نفس.html

 

مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا

۱۸۶ بازديد

در سایت آیین دادرسی دینا راهنمای مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا ارائه شده است که بر اساس آن ، برای دیدن ابلاغ ثنا فرد متقاضی نخست باید با وارد کردن اطلاعات فردی خود در این سامانه عضو شده و سپس برای احراز هویت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و رمز شخصی برای ورود به سامانه ثنا را دریافت کند . پس از آن ، می توان با ورود به سامانه ثنا نسبت به مشاهده ابلاغیه هی جدید اقدام نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1557/راهنمای-مشاهده-ابلاغیه-جدید-در-سامانه-ثنا.html

 

ابلاغیه الکترونیکی دادگستری در سامانه ثنا

۱۶۹ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، امروزه ابلاغ اوراق قضایی دادگاه ها از طریق سامانه ثنا انجام می شود ؛ بنابراین در صورتی که شخصی قصد مشاهده و دریافت ابلاغیه دادگستری را داشته باشد ، باید با مراجعه به این سامانه ، ابتدا در آن عضو شده و سپس برای دریافت رمز شخصی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند . پس از آن ، می توان ابلاغیه های دادگستری را مشاهده نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ابلاغیه الکترونیکی دادگستری در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1558/ابلاغیه-الکترونیکی-دادگستری-در-سامانه-ثنا.html

 

نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

۱۷۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا یکی از کاربردهای اظهارنامه حقوقی ، ملاقات با فرزند مشترک می باشد . با این توضیح که زمانی که یکی از والدین از ملاقات فرزند با سایر خویشاوندان و بستگان کودک امتناع به عمل می آورد ، می توان با تنظیم و ارسال یک اظهارنامه مبنی بر ملاقات با طفل ، این حق را از وی مطالبه نمود . ارسال اظهارنامه ملاقات با فرزند می تواند از سوی والدین یا سایر خویشاوندان کودک مثل پدر بزرگ یا مادر بزرگ کودک تنظیم شده و به طرفیت شخصی تنظیم شود که از ملاقات با فرزند امتناع به عمل می آورد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک و متن اظهارنامه ملاقات با فرزند مشترک بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1555/نمونه-اظهارنامه-ملاقات-فرزند-مشترک.html

 

مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ

۱۷۷ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد ، در این صورت پدر بزرگ یا جد پدری باید نفقه نوه خود را بپردازد . البته گاهی جد پدری از پرداخت نفقه خودداری می کند که در این صورت می توان به دادگاه مراجعه نموده و مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ را خواستار شد . در این صورت اگر پدر بزرگ تمکن مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و فرزند نیاز به نفقه وی داشته باشد ، پرداخت نفقه از سوی پدربزرگ ضروری خواهد شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گرفتن نفقه بچه از جد پدری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1556/مطالبه-نفقه-فرزند-از-پدربزرگ.html

 

نحوه تنظیم شکواییه هتک حرمت

۱۸۷ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به جرم توهین یا هتک حرمت پرداخته است و اگر شاکی قصد شکایت و پیگیری از جرم هتک حرمت را داشته باشد ، می تواند شکایت خود را با ارائه شکواییه هتک حرمت به مرجع قضایی مطرح کند . تنظیم و نوشتن شکوائیه هتک حرمت نیاز به دانش حقوقی خاصی ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم شکواییه هتک حرمت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1374/نمونه-شکواییه-هتک-حرمت.html

 

سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه

۲۱۸ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا در قانون آیین دادرسی مدنی سکوت مدعی علیه و عدم ادای سوگند توسط وی به این شرح مورد پیش بینی قرار گرفته است : " هر گاه مدعی علیه در جلسه دادرسی در قبال ادعای بی دلیل مدعی سکوت نماید و این سکوت به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان ، لال بودن و عدم توانایی صحبت کردن به صورت موقت باشد ، قاضی دادگاه ‌رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید . چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء ‌باشد ، دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می ‌نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می‌شود . در این ‌صورت با سوگند خواهان ، دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1553/سکوت-و-عدم-ادای-سوگند-توسط-مدعی-علیه-در-دادگاه.html