شنبه ۲۵ دی ۰۰

آرشیو آذر ماه 1398

اشتراک مطالب

طلاق عسر و حرج چیست

۱۹۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1130 قانون مدنی به موضوع طلاق عسر و حرج پرداخته شده است که بر اساس این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن قاضی دادگاه طلاق داده می‌ شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط طلاق عسر و حرج بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1781/طلاق-عسر-و-حرج-چیست.html

 

استعفای کارمندان رسمی دولت

۱۵۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، کارمند رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند . در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات وی در برابر دولت نخواهد بود . استعفای کارمندان رسمی دولت از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط به مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسات دولتی مکلفند ظرف یک ماه ، رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام نمایند . اگر تا پایان یک ماه مذکور ، رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد ، این امر در حکم عدم قبول استعفاء تلقی خواهد شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون و شرایط انصراف از کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1779/استعفای-کارمندان-رسمی-دولت.html

 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93

۱۶۲ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از مهم ترین سازمان های کشوری ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد که تشکیل آن به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است و پس از آن ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسیده است . البته این قانون در سال 93 مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1398 اصلاح گردیده است . برای مشاهده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1776/قانون-تشکیل-سازمان-بازرسی-کل-کشور-مصوب-93.html

 

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد

۱۵۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1173 قانون مدنی برخی از مهم ترین موارد سلب حضانت مورد اشاره قرار گرفته که " اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار " نیز جزء آنهاست . با عنایت به این مطلب در می یابیم که اگر پدری به الکل ، مواد مخدر و یا قمار اعتیاد داشته باشد ، به دلیل اینکه مصلحت فرزند به خطر می افتد ، می توان برای لغو حضانت پدر معتاد اقدام نمود که این امر نیازمند ارائه دادخواست به دادگاه خانواده و پیگیری موضوع دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1775/شرایط-سلب-حضانت-از-پدر-به-دلیل-اعتیاد.html

 

شورای عالی اداری و اعضای آن

۱۷۵ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، لزوم وجود شورایی در رابطه با مسائل حقوق اداری سبب شد تا قوانین ناظر بر این حوزه یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری ، تشکیل و ایجاد شورای عالی اداری را به صورت دائمی مورد پیش بینی قرار دهند . بنابراین ، در حال حاضر شورای عالی اداری به موجب مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با وظایف و اختیارات مشخص مورد پیش بینی قرار گرفته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه اعضای شورای عالی اداری چه کسانی هستند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1778/شورای-عالی-اداری-و-اعضای-آن.html

 

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی

۱۶۹ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که آیا امکان گرفتن عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی وجود دارد یا خیر ، باید گفت امکان صدور و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به هیچ عنوان به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند . برای اطلاعات بیشتر در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1807/گرفتن-گواهی-عدم-سوء-پیشینه-اینترنتی.html

 

دادخواست اخذ به شفعه

۱۵۶ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، اگر دو نفر در خانه ای شریک باشد و یکی از آن ها خانه خود را به دیگری بفروشد بدون اینکه به شریک خود اطلاع دهد شریک دیگر در خرید آن قسمت از خانه حق تقدم دارد به محض اطلاع از فروش سهم شریک می تواند برای تنظیم دادخواست اخذ به شفعه و صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تنظیم دادخواست اخذ به شفعه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1685/نمونه-دادخواست-اخذ-به-شفعه-.html

 

مبلغ نفقه فرزند در سال 98

۱۷۷ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی و یا قانون حمایت خانواده ، مبلغ و میزان مشخصی برای نفقه فرزندان مشخص و تعیین نشده است تا بتوان با نرخ تورم در هر سال آن را محاسبه نمود ؛ بلکه شیوه تعیین مبلغ نفقه فرزند در سال 1398 و در هر سال به این ترتیب است که دادگاه خانواده با صدور قرار کارشناسی ، تعیین این امر را به عهده کارشناس نفقه می گذارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان نفقه فرزند در سال ۹۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1350/مبلغ-نفقه-فرزند-در-سال-98.html

 

هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98

۱۷۴ بازديد

با استناد به سایت مشاوره حقوقی دینا ، هزینه دادرسی ، مبلغی است که هر فرد برای اقامه دعوی در مراجع قضایی باید پرداخت کند که این مبلغ بر اساس مرجع اقامه دعوی ، نوع دعوی و مرحله دادرسی متغیر است . خدمات قضایی چون صدور گواهی سوء پیشینه ، صدور و تمدید پروانه وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ، مطابقت کپی سند با اصل آن و ... نیز هزینه هایی دارند که نرخ آن ها هماهنگ بوده و همچون هزینه دادرسی هر سال در قانون بودجه مشخص می شود که در قانون بودجه سال 98 نیز این هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی مشخص شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98 روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1222/هزینه-دادرسی-و-تعرفه-خدمات-قضایی-در-سال-98.html

 

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

۱۷۴ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می باشد و در قبال آن ، حق برخورداری از نفقه را خواهد داشت . لذا در صورتی که زن منزل را ترک کرده ، پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن به وجود خواهد آمد که از جمله مهم ترین آنها می توان به از بین رفتن حق نفقه زن ، حق تنصیف اموال و دارایی مرد و همچنین حق ازدواج مجدد مرد اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عواقب ترک خانه توسط زوجه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1770/پیامدهای-قانونی-ترک-منزل-توسط-زن.html